Tech Experience

CORE CUSTOMERS

Felda
FGV
KPF

GOVERNMENT SECTOR

Jabatan Perdana Menteri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Kementerian Sumber Manusia
Kementerian Pelancongan
Kementerian Kewangan
Kementerian Pengajian Tinggi
Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani

 

 

Kementerian Pendidikan
Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
Jabatan Perkhidmatan Awam
Lembaga Hasil Dalam Negeri
LKIM
MARA
DBKL
MTIB
Jabatan Penjara Malaysia
RISDA
Agro Bank
 

BANKS & CORPORATE SECTOR

Bank Negara
Pos Malaysia
Hospital UKM
Bank Kerjasama Rakyat
TM
Perpustakaan Negara Malaysia
Bank Pertanian Malaysia
MISC
SIRIM
Petronas
Tenaga Nasional Berhad
 

EDUCATION SECTOR

Universiti Teknologi MARA
Universiti Teknologi Petronas
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
Universiti Utara Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Universiti Sains Islam Malaysia
Universiti Malaysia Pahang